Liên hệ booking
An Lac, Binh Tan, Ho Chi Minh City
[email protected]
Phone: 0769111320
Liên hệ cá nhân
[email protected]
Phone: 0769111320
Nông nghiệp | Khoa học | Giáo dục | Xã hội

Trần Văn Đến
marketing
for science

09/12/2023
  • Trần Đến
  • Posted by Trần Đến
09/12/2023
  • Trần Đến
  • Posted by Trần Đến
12/09/2023
  • Trần Đến
  • Posted by Trần Đến

Mình là thế hệ Gen Z, sinh ra và lớn lên ở Miền Tây. Mình từng học ngành Sinh học (Biology) và hiện đang làm 1 số dự án về “Science Life”. Nhưng dòng đời đưa đẩy làm Marketing và mai mắn được tổ nghề độ đến bây giờ.

 

Mỗi một nổ lực hôm nay sẽ là viên gạch thành công của tương lai!

Trang web này lưu trữ cookie trên máy tính của bạn. Chính sách bảo mật